Slideshow Slideshow

Hỗ trợ trực tuyến

 
(04) 35402254
  
 
0986327783
   Chat with me

Mô hình hợp đồng

Nhằm hỗ trợ tối đa việc phát triển ứng dụng phù hợp với các tiêu chí: Đảm bảo chất lượng, đúng thời gian, và giá thành phù hợp với budget của khách hàng, hiện tại chúng tôi sử dụng các mô hình hợp tác sau đây: Mô hình ODC, Mô hình Project-Base, Mô hình Effort